Poslechová Antidiskotéka Jiřího Černého se pro nemoc nekoná

  • 20.2.2020

Jiří Černý se omlouvá,  ale 24.2. nemůže kvůli svému zdravotnímu stavu uskutečnit svůj pravidelný pořad.