Program / Rezervace

Čt 4.4.

Klára Faltusová (klavír) a Eliška Vlasáková (violoncello)

19:00
[Koncert]

Součást předcházející vernisáže. Zazní skladby Antonína Dvořáka, Camilla Saint-Saënse a Vítězslavy Kaprálové.

 

Klára Faltusová absolventka Konzervatoře Pardubice, je studentkou Fakulty umění na Ostravské univerzitě. Dosáhla úspěchů na národních a mezinárodních klavírních soutěžích. Vystoupila jako sólistka se Symfonickým orchestrem Konzervatoře Pardubice a Komorní filharmonií Pardubice. Podílí se na hudebním festivalu Gradus ad Parnassum ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava. Věnuje se pedagogické činnosti a korepeticím na ZUŠ Ilji Hurníka v Praze 2.

Eliška Vlasáková absolventka Teplické a Pražské konzervatoře, je studentkou Fakulty umění na Ostravské univerzitě. Byla členkou barokního orchestru Pražské konzervatoře (viola da gamba). Působí v Severočeské filharmonii Teplice. Kromě komorní a orchestrální hry na violoncello se též zabývá barokní ansámblovou hudbou a interpretací filmové hudby v orchestru Filmharmonie. Věnuje se pedagogické činnosti na ZUŠ Jablonec nad Nisou.

Možnost rezervace:

Rezervované vstupenky lze vyzvednout pouze v Kaštanu, nejpozději 30 minut před začátkem představení.
Rezervace, které nebudou v této době vyzvednuty, přecházejí automaticky do prodeje - není tudíž potřeba je třeba telefonicky rušit.
V případě vyčerpání rezervací je nejsnazší způsob přijít v den představení včas. Nebo využít předprodej. 

Vstupné dobrovolné.