Program / Rezervace

Čt 4.11.

Hra na Krbíky

20:00
[Divadlo]

Představení je rekonstrukcí krpackého kultu Velkého Ultramarínu. Krpacké učení je předáváno po mnoho století. Krpaci byli a jsou nedávno znovuobjeveným kmenem, který stále putuje za sluncem. 

krbík = výraz údajně hojně rozšířený na Jižní Moravě označující neplatný hod či nečitelný výsledek akce, něco mezního a nedefinovatelného

hra = svými vlastními pravidly ohraničená časoprostorová událost s proměnlivým počtem účastníků, jejímž obtížně definovatelným procesuálním cílem je spolu-účast na tvůrčím aktu

Krbíky jakožto kultické objekty s magickou mocí. Náhoda a intuitivní průvodčí.  Ani divadelní představení, ani performance, ani film, ani umělecké dílo. Hra na krbíky navazuje svými mýtickými kořeny, tentokráte odvozenými z prastarých východních kultur (od Beskyd až po Japonsko), na společně utvářené performativní události jako byly Contemplative Rules (2017) či Justin Time (2018).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!!! POZOR !!!
Žádáme návštěvníky, aby si předem vytvořili rezervaci na emailu pergeliska@yahoo.com na konkrétní čas (platí jak pro 1.11., tak pro 4.11.), a to: od 19 h, od 20 h, od 21 h. Představení je určené přibližně pro 5 diváků a bude trvat přibližně 45 minut.
!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Autorky konceptu: Lenka Kerdová, Eliška Perglerová
Účinkují: Vojtěch Klinger

Lenka Kerdová vystudovala malbu na AVU a dějiny umění na FF UK. V posledních letech se ve své volné tvorbě věnuje kromě média malby také analogové fotografii a filmu. Dlouhodobě ji zajímají mezi-prostory a mezní prostory, což se projevuje i v práci s různými médii. Procesuálnost a nepředvídatelnost výsledku je základem jejího přístupu. Především ve spoluvytvářených dílech pracuje s performativním výrazem a zvukem. Od roku 2017 pravidelně spolupracuje s Eliškou Perglerovou. Kromě volné tvorby se věnuje vědecké a pedagogické činnosti. Spolupracuje s VŠUP a NGP.
 
Eliška Perglerová vystudovala sochařství a monumentální tvorbu na AVU. Ve své tvůrčí práci se pohybuje mezi sochou, instalací, performance či happeningem. Vytrvale se věnuje rozličným průzkumům úzkostí, osobních strachů, ale také otázce koncentrace. V roce 2016 založila s Ivetou Čermákovou Galerii Jedna hodina. Od roku 2017 pravidelně spolupracuje s Lenkou Kerdovou. Perglerová se také věnuje záchraně starých věcí, hledání pokladů a výrobě experimentálního vína.

Vojtěch Klinger vystudoval experimentální psychologii na University of Cambridge. Pracoval jako výzkumník v Národním ústavu duševního zdraví. V současnosti je tvůrcem popularizačně vědeckého Youtubového kanálu Akademie věd s názvem Zvěd a stejnojmenného pořadu na ČT D. Zároveň dokončuje magisterský program autorského herectví na DAMU.

Možnost rezervace:

Rezervované vstupenky lze vyzvednout pouze v Kaštanu, nejpozději 30 minut před začátkem představení.
Rezervace, které nebudou v této době vyzvednuty, přecházejí automaticky do prodeje - není tudíž potřeba je třeba telefonicky rušit.
V případě vyčerpání rezervací je nejsnazší způsob přijít v den představení včas. Nebo využít předprodej. 

Vstupné dobrovolné.

Kompletní program