Program / Rezervace

Út 4.1.

Market Lamoš-Žitňanská: IN - OUT

18:00
[Vernisáž výstavy]

Komentovaná prohlídka společně s autorkou, vystoupí MC Praguematic

Market Lamoš-Žitňanská (1980) rodačka z Kroměříže. Malířka je absolventkou malby na VŠVU v Bratislavě. Věnuje se převážně malbě akrylovými barvami. Pracuje v prostředí domova, kde sbírá inspiraci. Žije a tvoří v Praze. 

Její dlouhodobá tvorba se profiluje různými směry. Výtvarný vývoj je široký, ale popsatelný. Tematicky se zabývá několika základními vzorci, ale jsou vždy citelné a vnímané s její osobou a prostorem, v kterém žije. Pracuje v celcích, které rozvíjí s neomezeným časem. Tvorba není vázána omezeností témat.

Na výstavě v Kaštanu se prezentuje jedním ze svých cyklů. To jest série obrazů „Krásy života aneb moře tělesnosti“. Tato série obrazů se dotýká autoportrétů a tematicky jinak spjatých dimenzí většinou ženské tělesnosti. Cyklus se postupem času víceméně zadefinoval do transformace viděné reality v digitální postprodukci. Digitální stylizace v ČB provedení postupem přechází do akcentů čistých barev. S novým výtvarným přístupem tak přichází volnější malířské vyjádření, díky kterému dochází ke konfrontaci, která je pro autorku stále přínosnou otázkou. Klíčovým tématem a příbuzností je figurální malba a její detaily rozvíjené do abstraktních poloh v proměně virtuálního světa. Hledá mechanismy přepisu, z čehož pramení její charakteristická stylizace.

Formátem se neupíná, ale funguje ve skladbě. Tvorba je tematicky ukotvena v realitě, rozvíjí výtvarnou poetiku prosté, privátně vázané předmětnosti, či už pramení v osobním zážitku anebo je sekundárně zprostředkovává jinými médii. Niternost, obscese a význam v symbolice jsou opisy, které v sobě snoubí a harmonizují tento celek, ve kterém se autorka vyjadřuje. Popisnost ukazuje detail, který v momentu zastavení času na platformě vizuálu daného tématu i formátu mění svou krásu a čistou nejasnost v plynutí...


Možnost rezervace:

Rezervované vstupenky lze vyzvednout pouze v Kaštanu, nejpozději 30 minut před začátkem představení.
Rezervace, které nebudou v této době vyzvednuty, přecházejí automaticky do prodeje - není tudíž potřeba je třeba telefonicky rušit.
V případě vyčerpání rezervací je nejsnazší způsob přijít v den představení včas. Nebo využít předprodej. 

Program je zdarma.