Kaštan tvoří:

Kaštan - scéna Unijazzu

Kaštan – scéna Unijazzu je jedním z mála široce zaměřených klubových zařízení v Praze 6. Základem je sál s kapacitou kolem sto návštěvníků, kde probíhají pravidelné pořady. Koncerty, divadelní představení pro děti i dospělé, přednášky, filmové projekce a další. Každoročně jsou součástí programu větší akce, jako například festivaly jazzové (Jazznění) a bluesové (Bluesnění) hudby, Festival osamělých písničkářů, Dětský den, Festival jednoho nástroje, přehlídka začínajících kapel Malá Alternativa… V předsálí, přísálí u baru a ve vstupní hale instalujeme pravidelné výstavy (obrazy, kresby, fotografie či dokumenty). Oddělený nekuřácký prostor. Budeme se i nadále snažit podporovat místní dění, tak aby se Kaštan stal přirozeným kulturním a komunitní centrem pro celé široké okolí.

Popmuseum

Popmuseum je zkrácený název pro společnost Muzeum a archiv populární hudby a pro její hlavní projekt, stálou expozici s informačním centrem v Praze. Je dobrovolným, nezávislým sdružením občanů, sdružujícími členy na základě společného zájmu o českou a slovenskou populární hudbu, o věcné, zvukové, písemné, obrazové a audiovizuální archiválie a další dokumenty, vypovídající o její historii. V Popmuseu si můžete prohlédnout stálou expozici hudebních nástrojů, především elektrických kytar československé výroby a vybraných nástrojů klávesových, které byly v bývalém Československu používány. Další části výstavních ploch jsou věnovány krátkodobým tématickým výstavám, které často přerůstají do dalších prostor Kaštanu, do vstupní haly, schodištních stěn a prostor baru v 1. patře. Nabízí různé interaktivní hříčky s hudebními softwary, můžete si prověřit své skladatelské nadání, práci zvukaře, mixujícího stopy nahrávek, můžete si vyzkoušet hru na opravdové elektrické hudební nástroje i zpěv na mikrofon do předtočeného základu.

Ateliér Kaštan

Nabízí výtvarné kurzy pro děti, studenty, dospělé, seniory, matky s dětmi. Techniky kresby a malby, portrét a figura, modelování, keramika. Připravu ke studiu na výtvarné školy. Vyučuje se i ve večerních hodinách. Víkendové dílny užitého umění. 

Kavárna Únik

Kavárna Únik je kavárna, kde si dáte nejen dobrou kávu, výborné pivo a víno, originální nebo domácí alko či nealko nápoje.  Můžete sem přijít za koncertem, promítáním či čtením. Naleznete zde také klid pro pracovní schůzky. Prostor se dá využít nejen pro školení, semináře či tiskové konference, ale i pro uspořádání oslav. Kavárna je nekuřácká. Od jara do podzimu bude možnost využívat „hřiště“ s ping-pongem a badmintonem.

 

 

Z historie budovy U Kaštanu

Dům U kaštanu, je budova, o jejíž historii nové generace příliš nevědí. Komunistickou propagandou i využitím v druhé polovině minulého století získala stigma, kterého se ještě stále těžce zbavuje, i když je v tom samozřejmě nevinně.

Dům U kaštanu byl původně hostinec, který vznikl pravděpodobně současně s barokní obnovou Břevnovského kláštera a stál při staré cestě, která vedla od Strahovské brány na západ Čech. Tato oblíbená zastávka byla na začátku 19. století přestavěna z barokního stylu do klasicistní podoby. Po zbourání městských hradeb se zdejší zahradní restaurace stala velmi oblíbeným místem pro rodinné výlety, kde se také často konaly shromáždění a schůze různých organizací a spolků, jako byl například Sokol či hasiči.

Nejdůležitější schůzí pro náš politický vývoj v novodobých dějinách bylo setkání 7. dubna roku 1878. Tehdy zde lidé angažovaní v dělnickém hnutí založili Českoslovanskou sociálně demokratickou stranu. Tato konspirační akce skončila zatčeními a soudem, protože monarchie rozhodně nebyla příznivcem sociální demokracie. Budovu a její majitele však dopady tohoto setkání zásadně nepoznamenaly a hostinec U kaštanu plnil dál svou normální funkci až do 50. let 20. století, kdy došlo k úpravě objektu podle projektu inženýra Feigla. 7. dubna roku 1953 zde bylo otevřeno Muzeum počátků československého dělnického hnutí. Následně byla budova v roce 1955 pozměněna, protože její část musela být ubourána při výstavbě Bělohorské ulice. Muzeum zde nevydrželo příliš dlouho, již v roce 1962 bylo zrušeno a dům U kaštanu se dostal pod správu kulturního domu v Praze 6. Jako náhrada zde fungovala alespoň expozice na téma revolučních tradic a Prahy 6. V témže roce byla stavba vyhlášena národní kulturní památkou.

V 90. letech se pak po velkých rekonstrukcích z domu stalo kulturní centrum Prahy 6. V roce 2003 se majitel objektu MČ Praha 6 rozhodl vyhlásit výběrové řízení na provozovatele tohoto kulturního centra, a od té doby je historie Kaštanu spjatá se sdružením Unijazz.

zdroj: www.neznamapraha.cz

Galerie